LEIBOX AB

 

Ackrediterad validator åt LEIBOX Organization

Om oss      Validera Epost      Kontakt


 

Om oss

LEI nätverket bygger på kontrollering och validering av juridiska enheter (firmatecknare, bolagsform, adresser m fl.), genom att upprätthålla en validerad epostadress kopplad till LEI koden kan epost säkert levereras i existerande epost system. För att säkerställa att firmatecknaren är den som tar emot digitala brev och tillförsäkra leveransen sker en valideringsprocess.

 

Ledd av de de globala målen för hållbar utveckling (The Global Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development) genomförs nationella beslut att succesivt gå ifrån fysisk papperspost och arkivering för att ersätta det med digital lösningar. Övergången till digital post verkar för en global effektivisering och besparing för samhället, miljön och den globala ekonomin. LEIBOX är resultatet av ett internationellt samarbete mellan offentliga och privata sektorn för att primärt påskynda ledtiderna för kommunikation obehindrat av statsgränser mellan bolag och myndigheter.

 

LEIBOX tillgodogör publika, aktuella och digitala adressuppgifter men samtidigt maskerade och endast brukbara för validerade noder och myndigheter i LEI nätverket. Vid validering krypteras primär e-postadress och hålls maskerad för samtliga, endast firmatecknare kan se den valda primära e-postadressen. Den maskerade primära e-postadressen sammankopplas till ett publikt alias baserad på LEI kod och referensdata till vilken endast validerade noder i LEI nätverk och myndigheter kan skicka meddelanden.

 

LEIBOX möjliggör en säker leverans av digitala brev från LEI nätverk och myndigheter, till firmatecknare, medans e-postadress förblir dold. Digital post levereras direkt till ansluten primär e-postadress genom det publika aliaset. Samtliga e-postsystem, -program och -adresser är kompatibla med LEIBOX utan installation av programvara. Valideringsprocessen inkluderar aggregerad information från LEI, DNS, IP, ISP och banker m fl. för att säkerställa och upprätthålla en validerad e-postadress.

 

 

© 2020 LEIBOX AB
  

LEIBOX AB, Box 614, 114 11 Stockholm - info@leibox.se
Ackrediterad validering av LEIBOX under uppsyn av
LEIBOX Organization